Portfolio

Het bezit van kennis geeft twee voordelen, men oordeelt minder en men oordeelt beter

Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) wilde weten of ze met haar manier van werken op de goede weg zit. Hoe tevreden zijn cliënten over haar dienstverlening en welke betekenis heeft SWO voor hen en voor de gemeenschap?

Lees verder

'We mogen toch wel op een beetje hulp rekenen?' en 'Ik was niet alleen tevreden, maar ook gelukkig ermee' zijn onderzoeken naar de waardering van de uitvoering van de Wmo door gebruikers in de gemeente Drimmelen.

Lees verder

is resultaatmeting van therapie gegeven door therapeuten werkzaam in de complementaire zorg. Ook beoordelen hun cliënten kwaliteitsaspecten van de praktijk die onderdeel zijn van goed hulpverlenerschap. Door de tijd heen heeft Onderzoek & Praktijk de vragenlijsten voor het cliëntenonderzoek voor de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT, ontwikkeld.

Lees verder

Dit onderzoek gaat over de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning in de zorg voor hun naaste. Aanleiding voor het onderzoek was dat zij nauwelijks gebruikmaken van respijtzorg die instellingen bieden.

Lees verder

is één van mijn leukste onderzoeken die ik als antropoloog heb gedaan. Dat was in 2009. Het gaat om ervaringen van Brabantse jongeren en hun ouders met het opgroeien en opvoeden in de Nederlandse samenleving. De ouders hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond en komen uit verschillende landen. Toentertijd werd de term allochtoon hiervoor gebruikt.

Lees verder

is een onderzoek onder ouders met een meervoudig gehandicapt kind naar de redenen om hun kind uit huis te plaatsen. In de jaren negentig werd de beleidslijn ingezet om in de thuissituatie hulp te bieden. De uitkomsten van het onderzoek moesten hiervoor handvatten geven. Het Nationaal Revalidatiefonds maakte het onderzoek mogelijk.

Lees verder

is één van de eerste publicaties waarin ervaringen van cliënten met volwaardig burgerschap centraal staan. In individuele gesprekken thuis bij mensen met een verstandelijke beperking praat Anneke Dorrestein met hen over het verschil dat zij bemerken nu zij als volwaardige burgers worden behandeld.

Lees verder

was de titel van het onderzoek dat moest uitwijzen of het project Budgetcoach Breda zorgde voor een integrale aanpak van de schuldhulpverlening. Deze titel kwam later terug als de slogan in de Wmo. De vragen waarop het onderzoek antwoord moest geven, waren niet mis.

Lees verder

is een belevingsonderzoek uit begin jaren negentig, toen veel agrarische bedrijven en tuinders één voor één gedwongen moesten stoppen. Het bedrijf is niet zomaar een bedrijf, maar draagt de familieband en maakt deel uit van de persoonlijke vorming van kinderen, zo laat het onderzoek zien.

Lees verder

is een onderzoek naar ervaringen van ouderen met veranderingen in de thuiszorg. Het vond plaats in 2009 naar aanleiding van de invoering van de Wmo.

Lees verder

brengt de kwaliteit van leven in beeld van cliënten van Traverse, de maatschappelijk opvang in Tilburg. Het draagt ook bij aan de methodiekvorming in de maatschappelijke opvang.

Lees verder

Blauwe Maan is een hulpverleningsprogramma dat hulp biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik. De gemeente Tilburg verleent hiervoor budgetsubsidie en wil weten of Blauwe Maan aan de randvoorwaarde hiervoor voldoet.

Lees verder

is een evaluatieonderzoek van dit zogenoemde Equalproject. Equal was een Europese subsidieregeling die onder de ESF-middelen viel en tot doel had om binnen de aangesloten landen te werken aan gelijke kansen voor alle inwoners richting scholing en betaald werk.

Lees verder

was een onderzoek dat op verzoek van de Stichting Samenwerkingsverband Ypsilon Noord-Brabant is uitgevoerd. Men is niet tevreden met de psycho-educatiecursussen van hulpverleners binnen de GGZ.

Lees verder

Dit is een onderzoek uitgevoerd in 2006 naar de ondersteuningswensen van adoptieouders, nadat het kind in hun gezin is opgenomen. Het is geïnitieerd door het Brabants Afstand Adoptie Platform, het BAP, in Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant financierde het onderzoek.

Lees verder

Maak een verkenning van het aanbod dat er is voor daginvulling, of sociale activering, voor kwetsbare mensen, was de opdracht van de gemeente Venray in 2010. Wat ontbreekt, wat is er, maar wordt niet gezien en geef advies voor oplossingen.

Lees verder

Het contact tussen ouders en school is één van de belangrijkste factoren voor het voortijdig schoolverlaten van leerlingen en daarmee ook om het te voorkomen. Dit onderzoek geeft inzicht in wat de communicatie tussen school en ouders bemoeilijkt en wat hieraan te doen.

Lees verder

is een onderzoek naar amateurkunstbeoefening door mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of een Antilliaanse culturele achtergrond, woonachtig in Roosendaal, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.

Lees verder

is het resultaat van een onderzoek in 2004. De term allochtonen was toen nog gewoon. Inmiddels is sinds 2016 de Tweede Kamervoorzitter een vrouw van Marokkaanse afkomst. En wordt de term allochtonen niet meer gebruikt.

Lees verder