Klaar voor de start

is een onderzoek in 2008/2009 gedaan naar de arbeidsmarktpositie van Molukse jongeren in Noord-Brabant.
Onderzocht is welke opleiding Molukse jongeren tussen de 16 en 30 jaar hebben, welk schooladvies ze kregen, of dit achteraf gezien ook klopte en welk werk ze nu doen. Daarbij is bezien welke arbeidscarrière Molukse jongeren voor ogen hebben en welke belemmeringen ze ervaren in hun toegang tot en op de arbeidsmarkt.
Aan de hand van een vragenlijst en individuele gesprekken is informatie verkregen om onze vragen te beantwoorden.
Door sleutelfiguren en contactpersonen uit organisaties van Molukkers in diverse Brabantse gemeenten, hebben we veel jongeren bereikt die aan dit onderzoek wilden meedoen.

Klaar voor de start