Kleurrijke kunst

is een onderzoek naar amateurkunstbeoefening door mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of een Antilliaanse culturele achtergrond, woonachtig in Roosendaal, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.
In 2005 was hier vrijwel niets over bekend en was de term allochtoon nog gewoon. We zijn begonnen met onderzoek via internet, hebben sleutelinformanten van landelijke organisaties gesproken.
In Noord-Brabant zijn de toen genoemde zelforganisaties benaderd. En zo zijn we op amateurkunstbeoefenaars geattendeerd. Met deze mensen hebben wij gesproken.
Ook zijn 42 lokale centra voor kunsteducatie aan de hand van een gestructureerde vragenlijst gevraagd of zij aandacht hebben voor amateurkunstbeoefening door mensen met een niet Nederlandse culturele achtergrond en of er behoefte was aan ondersteuning hierbij.
We hebben tal van handreikingen gedaan om op een goede manier hiervoor aandacht te ontwikkelen en om dit binnen het Centrum voor Amateurkunstbeoefening te integreren.

Kleurrijke kunst