Meer dan bed, bad en brood

brengt de kwaliteit van leven in beeld van cliënten van Traverse, de maatschappelijk opvang in Tilburg. Het droeg bij aan de methodiekvorming voor de maatschappelijke opvang.
Onder de verschillende groepen cliënten van Traverse is de vragenlijst afgenomen: Lancashire, Kwaliteit van Leven Profiel Uitgebreide Nederlandse versie. Dit is een vertaling en aanpassing van de Lancashire Quality of Life Profile (LQoLP, 1992), gedaan door Chijs van Nieuwenhuizen. Destijds werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam.
Mijn collega Astrid Bosch en ik hebben de vragen op een aantal punten aangepast en aangevuld om ze te laten aansluiten op de praktijk van Traverse.
Dit onderzoek was toentertijd, 2005, vernieuwend doordat de vragenlijst op zo’n grote schaal onder cliënten werd afgenomen en kon daardoor bijdragen aan methodiekontwikkeling voor mensen werkzaam in de maatschappelijke opvang.

Meer dan bed, bad en brood