Beoordeling uitvoering Wmo

'We mogen toch wel op een beetje hulp rekenen?' en 'Ik was niet alleen tevreden, maar ook gelukkig ermee' zijn onderzoeken onder gebruikers van de Wmo in de gemeente Drimmelen. Wat is hun waardering van de uitvoering van de Wmo? De eerste rapportage was over het jaar 2013 en het tweede over 2014.
De gemeente wilde graag een onderzoek dat haar informatie aanreikte over de beleving van mensen. Zij wilde ervan leren en kunnen verbeteren. Het onderzoek moest tegelijkertijd ook voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid hieraan stelde.
Onderzoek & Praktijk heeft schriftelijke vragenlijsten opgesteld waarin gebruikers gevraagd is naar de waardering van de verschillende fasen en onderdelen van de behandeling van de aanvraag. Vervolgens zijn er een aantal groepsgesprekken gevoerd met gebruikers om over hun ervaringen door te spreken.
Naast de rapportage over de uitkomsten zijn ook aanbevelingen gedaan. Deze heeft de gemeente opgepakt. Zij was bijzonder tevreden met de twee rapportages.

Beoordeling uitvoering Wmo