Begeleiding

Voor onderzoek waar u iets mee wilt, zijn vijf stappen noodzakelijk.
1  Zorg dat u werkelijk duidelijk hebt wat u wilt weten
2  Zorg dat u weet met welk doel u iets wilt weten, wat u er mee wilt doen
3  Stel op basis hiervan onderzoeksvragen, die er werkelijk toe leiden om hierachter te komen
4  Bedenk goed bij wie en hoe u die informatie wilt verkrijgen
5  Deduceer de onderzoeksvragen in concrete interview-, c.q. vragenlijst-vragen.
Deze laatste stap wordt in de regel schromelijk onderschat.

Dus bereid een onderzoek goed voor. Dat is essentieel voor de bruikbaarheid van de data. Hoe vaak blijkt niet dat het onderzoek geen antwoord geeft op de vragen waarvoor het aanleiding was. Dit komt doordat vooraf niet de juiste vragen zijn gesteld, niet helder was wat men nu eigenlijk wilde, of men had verschillende agenda’s.
En besteed tijd aan het formuleren van de juiste vragen aan respondenten en sleutelinformanten. Vaak blijken ze niet concreet genoeg, voor meerderlei uitleg vatbaar en schieten daarmee hun doel voorbij.
Goede begeleiding voordat het onderzoek start, had dit kunnen voorkomen.

Onderzoek & Praktijk kan u erbij begeleiden als u openstaat voor kritische vragen, ook al is het op dat moment lastig. Uiteindelijk heeft u er profijt van. Immers een onderzoek kost tijd en geld. Daar wilt u iets voor terug.

Begeleiding