Blauwe Maan belicht

Blauwe Maan is een hulpverleningsprogramma dat hulp biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik. De gemeente Tilburg verleent hiervoor budgetsubsidie en wil weten of Blauwe Maan aan de randvoorwaarde hiervoor voldoet. Namelijk dat de kwaliteit en de continuïteit van de hulpverlening voldoende geborgd is.
Het is een gevoelig onderzoek, omdat het bestaan van de organisatie ervan afhangt en het onderwerp hulpverlening is en geen marktgericht product. 
Als onderzoeker voer ik het onderzoek samen met een collega organisatiedeskundige uit. De financiële en organisatorische bedrijfsvoering is onderzocht, de kwaliteit van de dienstverlening is vastgesteld aan de hand van kwaliteitscriteria en een aantal toekomstscenario’s zijn tegen het licht gehouden. Tot slot is een advies geformuleerd. 

De combinatie van een ervaren onderzoeker en organisatiedeskundige is een gouden formule. Samen met de hier absoluut noodzakelijk neutrale houding van hen, heeft dit tot een mooi project gemaakt, waar iedereen  -opdrachtgever én Blauwe Maan- zeer tevreden over zijn.

Blauwe Maan belicht