Onderzoek

De jarenlange ervaring van Anneke Dorrestein en het steeds weer op een geheel eigen wijze te werk gaan, heeft veel voor het voetlicht gebracht. Ze weet goed te communiceren, verbinding met het onderwerp te maken, is vernieuwend en heeft een goede pen.
Evaluatieonderzoek, monitoring, resultaatmeting, tevredenheidsonderzoek, maar ook veranderingsgericht onderzoek bij innovatieprojecten is mogelijk. Combinaties van uitvoering, zoals kwalitatief en kwantitatief, explorerend, diepte, al naar gelang nodig is, kan. In samenhang met onderzoek kunt u ook voor het opzetten en uitvoeren van beleid, het invoeren van een nieuwe werkwijze, of voor pr, bij O&P terecht. Dit alles op het gebied van zorg en maatschappelijk welzijn.

De kosten zijn laag doordat er geen overheadkosten zijn. Per project wordt de prijs vastgesteld.
Ook kan een klus voor een vaste prijs worden afgesproken. Dit alles is afhankelijk van wat er gevraagd wordt en in welke context de uitvoering plaatsvindt.

Benieuwd naar wat zij allemaal al heeft gedaan, bekijk haar portfolio.

Onderzoek