Zorg om de Zorg

is een onderzoek naar ervaringen van ouderen met veranderingen in de thuiszorg.
Het vond plaats in 2009 naar aanleiding van de invoering van de Wmo. Wat zijn de gevolgen die zij ervaren door deze wet? Voor hun persoonlijke verzorging en het huishoudelijk werk, en voor hun netwerk? En hoe pakt de visie waarop de Wmo is gebaseerd uit voor deze groep mensen? Zijn de informele en formele netwerken rondom ouderen door de veranderingen in het zorgsysteem elkaar meer gaan versterken? Of juist niet?

Zowel ouderen als mensen uit hun netwerk zijn bevraagd. Het ging om gemengd netwerk, familienetwerk, professioneel netwerk, spilzorgnetwerk, en ouderen zonder netwerk.
Aan de hand van interviews met de mensen om wie het gaat, met sleutelinformanten, met medewerkers van instellingen en het uitzetten van vragenlijsten is hier zicht op verkregen.

Duidelijk zichtbaar werd hoe belangrijk de mantelzorger voor ouderen is. Vooral door zijn signaalfunctie, omdat het zorgsysteem steeds complexer wordt. Het zorgt voor hogere drempels en is risicovol voor kwetsbare groepen. Het vergt immers zelfredzaamheid en kennis hier een weg in te vinden.

Zorg om de Zorg