Ouderparticipatie in het voortgezet onderwijs

Het contact tussen ouders en school is één van de belangrijkste factoren voor het voortijdig schoolverlaten van leerlingen en daarmee ook om het te voorkomen. Dit onderzoek geeft inzicht in wat de communicatie tussen school en ouders bemoeilijkt en wat hieraan te doen.
Binnen het voortgezet onderwijs was in 2008 ouderparticipatie nog een onontgonnen gebied. Het Stedelijk College Eindhoven en De Nieuwste School in Tilburg hebben het toentertijd beide opgepakt door hier onderzoek naar te laten doen.

Ouderparticipatie in het voortgezet onderwijs