Alles naar wens?

is resultaatmeting van therapie gegeven door therapeuten werkzaam in de complementaire zorg. Ook beoordelen hun cliënten kwaliteitsaspecten van de praktijk die onderdeel zijn van goed hulpverlenerschap. 
Door de tijd heen heeft Onderzoek & Praktijk de vragenlijsten voor het cliëntenonderzoek ontwikkeld voor de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT.  
Vragen uit de gestandaardiseerde vragenlijsten die voor meting worden gebruikt in de GGZ, zijn daarin meegenomen. De antwoorden van cliënten lieten zien welke vragen, of formuleringen, uit deze lijsten bij hen aansloten.
Voor elke cliëntengroep is een vragenlijst, zoals volwassenen, jongeren, kinderen en hun ouders. Ook is er een vragenlijst voor Engelssprekende cliënten.
Voor de VIT verschijnt over elk kalenderjaar twee rapportages: de uitkomsten van volwassenen en de uitkomsten van ouders en kinderen.
Daarnaast krijgen therapeuten individueel de uitkomsten die betrekking hebben op hun praktijk en de gegeven therapie. 
Therapeuten die werken in opdracht van de gemeente voldoen met hun individuele uitkomsten vaak aan de eis hun geboden hulp te evalueren. 

Alles naar wens?