Alles naar wens?

is resultaatmeting van therapie gegeven door therapeuten werkzaam in de complementaire alternatieve zorg. Ook beoordelen hun cliënten kwaliteitsaspecten van de praktijk die onderdeel zijn van goed hulpverlenersschap. De Nederlandse Vereniging voor Hypnotherapeuten, NBVH, heeft opdracht gegeven dit onderzoek voor de vereniging uit te voeren. 
Door de tijd heen heeft Onderzoek & Praktijk de vragenlijsten voor deze sector ontwikkeld binnen het cliëntenonderzoek voor de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT.
Vragen uit de gestandaardiseerde vragenlijsten die voor meting worden gebruikt in de GGZ, zijn ook meegenomen. De antwoorden van cliënten lieten zien welke vragen, of formuleringen, uit deze lijsten bij hen aansloten.
De cliëntengroepen volwassenen, jongeren, kinderen en hun ouders hebben ieder een eigen vragenlijst. Ook is er een vragenlijst voor Engelssprekende cliënten.
Over elk kalenderjaar verschijnen twee rapportages: de uitkomsten van volwassenen en jongeren en de uitkomsten van ouders en kinderen. Daarnaast krijgen therapeuten individueel de uitkomsten die betrekking hebben op hun praktijk en de gegeven therapie. 
Voor therapeuten die werken in opdracht van de gemeente zijn deze uitkomsten te gebruiken als evaluatie van de geboden hulp.

Alles naar wens?