Gedeelde kennis

was een onderzoek dat op verzoek van de Stichting Samenwerkingsverband Ypsilon Noord-Brabant is uitgevoerd.
Men is niet tevreden met de psycho-educatiecursussen van hulpverleners binnen de GGZ. Deze is te veel vanuit ziektebeelden opgezet, is niet vraaggericht, ze bieden geen handvatten en er zijn regionaal te grote verschillen in het aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief.
En dan wordt ook nog eens weinig gebruikgemaakt van de expertise van familie, het sociaal netwerk, van cliënten. Aldus de Stichting.
Samen met mijn collega Astrid Bosch heb ik dit onderzocht. Alle draaiboeken opgevraagd en bekeken. Individuele gesprekken hierover gevoerd en vervolgens met acht Brabantse Ypsilonafdelingen een focusgesprek gehad. De negende afdeling was bezig met de GGZ gezamenlijk een psycho-educatiecursus op te zetten. Met hen hebben we onze conclusies en aanbevelingen besproken.
Onze aanbevelingen boden de GGZ goede handvatten hun psycho-educatie programma’s bij te stellen en aan te laten sluiten op de behoeften.

Gedeelde kennis