Te gekke burgers

is één van de eerste publicaties waarin ervaringen van cliënten met volwaardig burgerschap centraal staan. In individuele gesprekken thuis bij mensen met een verstandelijke beperking praat Anneke Dorrestein met hen over het verschil dat zij bemerken nu zij als volwaardige burgers worden behandeld. 'Ze houden op met kinderachtig doen', zegt Carla. Of: 'Je moest op je hoede zijn. Je kon geen fouten maken. Je zegt niet wat je denkt', zegt Marjolijn als ze toen en nu vergelijkt.
Het onderzoek is gedaan in opdracht van de zorginstelling Stichting Prisma, die zich hard heeft gemaakt om binnen de organisatie te werken volgens de uitgangspunten van het Volwaardig Burgerschap. Daar hoorde ook bij te achterhalen of deze inzet merkbaar was voor haar cliënten.
In het nawoord belicht Anneke Dorrestein de verschillende facetten die volwaardig burgerschap bevorderen en daarmee ook kunnen tegenwerken. Kortom, wat is nodig om volwaardig burgerschap voor cliënten te realiseren?  (De namen zijn gefingeerd)

Te gekke burgers