Afscheid van het bedrijf

is een belevingsonderzoek uit begin jaren negentig, toen veel agrarische bedrijven en tuinders één voor één gedwongen moesten stoppen.
Het bedrijf is niet zomaar een bedrijf, maar draagt de familieband en maakt deel uit van de persoonlijke vorming van kinderen, zo laat het onderzoek zien. Aandacht was er al voor de eigenaren, maar niet voor hun kinderen. Voor het Juliana Welzijnsfonds aanleiding onderzoek hiernaar te financieren. Het ging erom dat dit onderzoek jongeren zou kunnen steunen, zodat zij hun ervaringen konden gebruiken als een verrijking van hun leven.
In het tijdschrift Jeugd en Samenleving (dec 1995) is over de uitkomsten van het onderzoek een artikel geschreven.
Het onderzoek heeft historische waarde, omdat een groot deel van de agrarische bedrijven en tuinderijen zijn verdwenen en het de relatie van mensen beschrijft met deze vorm van bestaan. Dat wat ervan is overgebleven, is veelal op een andere leest geschoeid.

Afscheid van het bedrijf