We hebben nooit naar ze geluisterd

In een intramurale voorziening heeft een groepshoofd verschillende meisjes met een verstandelijke beperking die daar woonden, seksueel misbruikt.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Met ouders en medewerkers is hierover gesproken.
De rapportage mocht uiteindelijk om onduidelijke redenen niet naar buiten worden gebracht.
Het onderzoek geeft inzicht in hoe het heeft kunnen gebeuren en wat maatregelen kunnen zijn om dit te voorkomen. 

We hebben nooit naar ze geluisterd