Aan de keukentafel

was de titel van het onderzoek dat moest uitwijzen of het project Budgetcoach Breda zorgde voor een integrale aanpak van de schuldhulpverlening.
Deze titel kwam later terug als slogan in de Wmo.
De vragen waarop het onderzoek antwoord moest geven, waren niet mis. Heeft Budgetcoach Breda bijgedragen aan het voorkomen van onderuitputting van sociale voorzieningen en aan vermindering van sociale uitsluiting en armoede? Maar ook: droeg het bij aan het versterken van maatschappelijke cohesie? En als we het dan toch onderzoeken: wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van dit project voor de integrale schuldhulpverlening? En tenslotte, onder welke condities kan het project na de ontwikkelingsperiode voortgezet worden?
In dit project werden mensen met problematische financiƫle schulden begeleid door vrijwilligers, budgetcoaches genoemd.
De verschillende groepen mensen zijn bevraagd aan de hand van een vragenlijst en met face-to-face gesprekken. Het ging om de cliƫnten met schuldenproblematiek, de budgetcoaches, hulpverleners en (beleids)medewerkers van verschillende voor dit project belangrijke instellingen.

Aan de keukentafel