Zorg voor diversiteit in de zorg

is een evaluatieonderzoek van dit zogenoemde Equalproject. Equal was een Europese subsidieregeling die onder de ESF-middelen viel en tot doel had om binnen de aangesloten landen te werken aan gelijke kansen voor alle inwoners richting scholing en betaald werk.
Bij Zorg voor diversiteit in de zorg zijn de invulling, het verloop van het project en de eindresultaten -gerelateerd aan de doelen- onderzocht. Verschillende onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt, zoals een gestructureerde online vragenlijst, face-to-face dieptegesprekken en telefonische interviews. Alle betrokken partijen bij het project zijn in het onderzoek opgenomen.
Met de rapportage werd aan de subsidieverlener verantwoording van het bestede geld afgelegd. Maar de rapportage bood tegelijkertijd zorginstellingen handvatten om te werken aan een diversiteit van zorgverleners in hun organisatie. En zo aan te sluiten op de verschillende culturele achtergronden van hun cliƫnten en op het toen al voorspelde komende tekort aan menskracht in de zorg.

Zorg voor diversiteit in de zorg