Ieder mens wil van betekenis zijn

is de essentie van het Rehabilitatieprogramma Pompidoe in Tilburg, opgezet voor mensen met een psychiatrische problematiek.
Het programma is bij aanvang gevolgd om het proces en de waarde ervan vast te stellen. Hiervoor is proces-, monitor- en evaluatieonderzoek gedaan.
Gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijsten zijn gebruikt om effect te meten, het aantal bezoekers en het gebruik van activiteiten is gevolgd, er zijn diepte-interviews met bezoekers gevoerd, gestructureerde interviews met andere organisaties gehouden en gesprekken geweest met teamleden en teamhoofd. 
Pompidoe bleek met zijn rehabilitatieprogramma van onschatbare waarde voor de mensen die er kwamen.

Ieder mens wil van betekenis zijn