'Je leidt twee levens tegelijkertijd'

In de gemeente Drimmelen is de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning in de zorg voor hun naaste onderzocht. Aanleiding was de constatering dat zij weinig gebruikmaken van respijtzorg die instellingen bieden. SWO Drimmelen wilde samen met de gemeente beleid maken om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.  
Er zijn twee groepen mantelzorgers bevraagd aan de hand van een vragenlijst. Nagegaan is of mantelzorgers ervaren dat zij zich belast voelen, hoe zij op deze gevoelens reageren en wat de oorzaken zijn van het zich belast voelen. Ook is onderzocht wat voor hen ondersteunend is of zou kunnen zijn, en of zij hier dan ook gebruik van zouden maken. Zo niet, wat de redenen hiervoor zijn.
Vervolgens is met vijftien mantelzorgers een diepte-gesprek gevoerd over hun zorg en behoefte aan ondersteuning. Verschillende van hen hadden een burn-out of een burn-out gehad.
Uit deze gesprekken blijkt dat de gevoelens die de mantelzorger én de zorgvrager hebben over de zorgrelatie, een grote rol spelen in het overbelast raken. 

Het onderzoek laat door de kwantitatieve en kwalitatieve insteek heel duidelijk de redenen zien voor het feit dat mantelzorgers geen of weinig gebruikmaken van mogelijkheden die de druk van de zorg zouden kunnen verlichten. Op basis van de uitkomsten is geformuleerd welke ondersteuning wel bij mantelzorgers aansluit.

'Je leidt twee levens tegelijkertijd'