Daginvulling kwetsbare groepen gemeente Venray

Maak een verkenning van het aanbod dat er is voor daginvulling, of sociale activering, voor kwetsbare mensen, was de opdracht van de gemeente Venray in 2010. Stel vast wat er ontbreekt, wat er is maar niet wordt gezien en geef advies voor oplossingen.
De oplossingen moesten wel aan een aantal criteria voldoen.
Wat kun je als gemeente doen om de voorspelde gevolgen van de pakketmaatregel, zoals vereenzaming, verwaarlozing en zinloos voelen, op te vangen of te voorkomen? En hoe kan de gemeente werken aan een meer duurzame oplossing waarbij de verwachting is dat steeds meer kwetsbare burgers in de wijk zullen (blijven) wonen?
Binnen mogelijkheden, de overheid heeft veel versus weinig geld en de eigen verantwoordelijkheid van de burger versus solidariteit van burgers, hebben we op basis van de uitkomsten van het onderzoek vier scenario’s gemaakt. Daar zijn ook de voor- en nadelen bij benoemd.
De keuze voor het scenario was gauw gemaakt. Buurtgericht werken met vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.
In een werkconferentie werd in december 2010 een aanzet gegeven een pilot met deze aanpak te starten.
Het was een fijne constructieve samenwerking met de gemeente.

Daginvulling kwetsbare groepen gemeente Venray