Van huis uit

Aan alle ouders in Noord-Brabant met een meervoudig gehandicapt kind is een vragenlijst gestuurd. De verkregen data is met SPSS geanalyseerd. Vervolgens is met zestig ouders een diepte-interview gehouden. Deze informatie is met het Kwalitan programma, ontwikkeld bij de Universiteit van Nijmegen, verwerkt. Ook hebben deze ouders een gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijst over het omgaan met stress ingevuld, de UCL. Bij dertig ouders woonde hun kind nog thuis en bij de andere dertig ouders was hun kind opgenomen in een instelling.
Het onderzoek is binnen een jaar uitgevoerd. Aan de presentatie van het boek heeft Anneke Dorrestein extra aandacht besteed. Zo heeft de toenmalige staatssecretaris Erica Terpstra de publicatie in ontvangst genomen. Zij sprak de woorden: 'Dit onderzoek komt als manna uit de hemel.' Er was vraag naar. Niet voor niets had het Nationaal Revalidatiefonds subsidie aan dit onderzoek verleend. Tijdens de presentatie heeft de toenmalige en in 2003 overleden pianist van het Radio Filharmonisch Orkest, Maarten Bon, samen gespeeld met een jeugdige violist. Het televisieprogramma Een Vandaag besteedde op de dag van de presentatie ’s avonds uitgebreid aandacht aan het onderzoek. Ouders kwamen in beeld en deden hun verhaal en als onderzoeker vertelde Anneke Dorrestein over de uitkomsten.
Verder heeft zij hierover voor het Nederlands Tijdschrift voor Kinderrevalidatie (juni 1998) een groot artikel geschreven dat een aantal jaren later ook is geselecteerd voor het afscheidsnummer van het tijdschrift (oktober 2000).

Van huis uit