Zoekt u begeleiding bij het uitvoeren of opzetten van onderzoek?

Jarenlange ervaring vindt u bij Onderzoek & Praktijk. Scherp van geest, vernieuwend, slagvaardig en betrokken bij maatschappelijke onderwerpen.

Waardering van SWO door haar cliënten

Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) wilde weten of ze met haar manier van werken op de goede weg zit. Hoe tevreden zijn cliënten over haar dienstverlening en welke betekenis heeft SWO voor hen en voor de gemeenschap?

Alles naar wens?

is resultaatmeting van therapie gegeven door therapeuten werkzaam in de complementaire zorg. Ook beoordelen hun cliënten kwaliteitsaspecten van de praktijk die onderdeel zijn van goed hulpverlenersschap. Door de tijd heen heeft Onderzoek & Praktijk de vragenlijsten voor het cliëntenonderzoek voor de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT, ontwikkeld. En recent wordt het onderzoek ook uitgevoerd bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten, NBVH.

'Je leidt twee levens tegelijkertijd'

Dit onderzoek gaat over de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning in de zorg voor hun naaste. Aanleiding voor het onderzoek was dat zij nauwelijks gebruikmaken van respijtzorg die instellingen bieden.

Beoordeling uitvoering Wmo

'We mogen toch wel op een beetje hulp rekenen?' en 'Ik was niet alleen tevreden, maar ook gelukkig ermee' zijn onderzoeken naar de waardering van de uitvoering van de Wmo door gebruikers in de gemeente Drimmelen.

Tegen de wind in

is één van mijn leukste onderzoeken die ik als antropoloog heb gedaan. Dat was in 2009. Het gaat om ervaringen van Brabantse jongeren en hun ouders met het opgroeien en opvoeden in de Nederlandse samenleving. De ouders hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond en komen uit verschillende landen. Toentertijd werd de term allochtoon hiervoor gebruikt.

Onderzoek & Praktijk

De uitvoering van onderzoek is in goede handen bij Onderzoek & Praktijk. Haar jarenlange ervaring en het steeds weer op een geheel eigen wijze te werk gaan, heeft veel voor het voetlicht gebracht.